Lớp vẽ Cần Thơ

Khóa học vẽ dành cho thiếu nhi

Về lớp vẽ dành cho thiếu nhi 📌
Xem thêm
Kích thích tư duy thẩm mỹ 🌺
Tạo ra một sân chơi tích cực ☀️
Trẻ sẽ có nhiều bạn mới
Đăng ký ngay hôm nay!
Đăng ký
Previous
Next

Đăng ký học tại đây!

CÁC BÀI VẼ CỦA HỌC VIÊN LỚP KTMT

Các bạn học viên khi đến lớp, sẽ được thầy cô chỉ dẫn chi tiết từng nét vẽ, sửa những lỗi sai, cầm tay chỉ những cái mới để các bạn càng hoàn thiện bài vẽ của mình hơn. Những tác phẩm của các bạn tạo ra chính là sự

Read More »